Zamieszczone poniżej wzory formularzy zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51. – mają one  jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.