Zamieszczone poniżej wzory formularzy zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 – mają one  jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.