Ochrona Danych Osobowych (RODO) – Klauzula Informacyjna

 

Osoba składająca wniosek do tutejszego organu wyraża zgodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Grodzisk Mazowiecki na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią we wniosku w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez nią sprawy. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Grodzisk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; e-mail: pinb-gromaz@o2.pl. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Kaczmarczyk  e-mail: pinb-gromaz.rodo@o2.pl. Zebrane dane będą przechowywane do: ustania przydatności po czym zostaną zarchiwizowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Osoba składająca wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Grodzisk Mazowiecki ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie składającej wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Grodzisk Mazowiecki przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.