Sprawozdanie finansowe za rok 2018r.

  1. Rachunek zysków i strat jednostki 2018
  2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2018.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.
  4. Bilans jednostki budżetowej 2018.
  5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2018 PINB w Grodzisku Maz.