Sprawozdanie finansowe za rok 2022r.

 1. Rachunek zysków i strat jednostki 2022.
 2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2022.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.
 4. Bilans jednostki budżetowej 2022.
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2022 PINB w Grodzisku Maz.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021r.

 1. Rachunek zysków i strat jednostki 2021.
 2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2021.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.
 4. Bilans jednostki budżetowej 2021.
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2021 PINB w Grodzisku Maz.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020r.

 1. Rachunek zysków i strat jednostki 2020.
 2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.
 4. Bilans jednostki budżetowej 2020.
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2020 PINB w Grodzisku Maz.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019r.

 1. Rachunek zysków i strat jednostki 2019.
 2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2019.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.
 4. Bilans jednostki budżetowej 2019.
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2019 PINB w Grodzisku Maz.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018r.

 1. Rachunek zysków i strat jednostki 2018
 2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2018.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.
 4. Bilans jednostki budżetowej 2018.
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych 2018 PINB w Grodzisku Maz.