POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
w Powiecie Grodziskim

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 734 19 67 fax 22 755 79 39
kom. 691 663 797
adres ePUAP (ESP): /pinbgromaz/SkrytkaESP
Nowy adres e-mail: biuro@pinb-gromaz.pl

Godziny Pracy Urzędu

poniedziałek  800- 1530
wtorek 800-1530
środa 800-1530
czwartek 800-1800
piątek 800-1500   dzień wewnętrzny (bez przyjęć interesantów)

  KOMUNIKAT

Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim nr 1/02/2023 z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  –  Szczegóły w Aktualnościach

Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim nr 2/20 z dnia 27.05.2020r.  w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu.  – Szczegóły w Aktualnościach

Uwaga: Rozpoczęcie biegu lub dalszy bieg terminów, których bieg był wstrzymany lub zawieszony na podstawie dotychczasowych przepisów od dnia 24.05.2020 Szczegóły w Aktualnościach

na podstawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2005 z dnia 17.10.2005r., zmienionego zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 27.10.2016r., zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 21.08.2018r. oraz zarządzeniem nr 1 z dnia 12.03.2019r. (podstawa prawna: art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. Poz. 1202)).

W sprawach skarg i wniosków
interesanci przyjmowani są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek w godz. 1330-1430 po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu w sekretariacie Inspektoratu. Spotkania w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych są możliwe również po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu w sekretariacie Inspektoratu.

Funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełni mgr inż. Jarosław Roszczypała

Przestrzegamy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.

Odwiedziło nas w tym roku: 4343 osób.